پیش بینی

برای پیش بینی بازیهای فوتبال در این قست میتوانید نظر دهید.

با پیش بینی خود میتوانید از جایزه های با ارزش بهره مند شوید.

با پیش بینی صحیح هر بازی بن تخفیف از 150 هزار تومان تا 900 هزار تومان دریافت کنید.

نام و نام خانوادگی : *
شماره همراه : *
نتیجه را چگونه پیش بینی میکنید؟ :
کد امنیتی بالا :