بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 19 مرداد 1397 در ساعت 20 : 17 دقیقه | نظرات کاربران ( 1 )

لباس و راحتی لباس

لباس بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان است. لباس محافظت در برابر سرما یا گرما برای حفظ راحتی حرارتی بدن در تمام فعالیت های انسانی کامل است. راحتی را می توان به عنوان یک حالت دلپذیر از هماهنگی روانی، فیزیولوژیکی و فیزیکی بین انسان و محیط تعریف کرد.

راحتی لباس یا احسا